Kuvendi do të debatojë për të pestën ditë me radhë propozim-buxhetin e vitit 2020, për të cilën opozita ka treguar se është jo-zhvillimor dhe përfaqëson blerjen e njerëzve para zgjedhjeve, ndërsa partitë në pushtet kanë thënë se ato janë në përputhje me rritjen e ekonomisë së brendshme dhe janë në drejtim të fiskalit stabilizimi.

Debati për propozim-buxhetin filloi të hënën dhe sipas rregullores së punës së Kuvendit, duhet të mbaron sot. Propozim-buxheti u paraqitë në seancë plenare pasi që më herët mbaroi debati mbi amendamentet për të në Komisionin amë për financim dhe buxhet. Në fokusin e buxhetit të vitit të ardhshëm është kapitali njerëzor, pra një sistem më të mirë shëndetësor, arsimor dhe shoqëror dhe mbështetje të fortë për rritjen e sektorit real. Të ardhurat janë parashikuar në 222 miliardë dhe 300 milion denarë (3 miliardë 615 milion euro), që paraqet rritje prej 5.6 përqind krahasuar me këtë vit. Kuvendi gjithashtu do të miratojë sot propozim ligjin për ekzekutimin e buxhetit për vitin 2020.