Kuvendi i RMV-së me shumicë votash ka miratuar pakon sociale ligjore (Propozim-ligjin për mbrojtje sociale, Propozim-ligji për për siguri sociale për personat e moshuar, si dhe Propozim-ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje të fëmijëve, të gjithë këto me procedurë të shpejtë.

Asnjë nga amendamentet e VMRO-DPMNE-së nuk është pranuar ndërsa kjo e fundit ligjet e propozuara nga Qeveria i cilësoi si ligje populiste.