Kuvendi i Maqedonisë në kuadër të seancës së 78 në rend dite sot ka propozimin e plotësuar të Ligjit për shërbime audio dhe audiovizuele në lexim të dytë, ndërsa pas kësaj séance do të vijoj seanca e 66, ku në rend dite është ligjit për automjete, Ligji për dogana, informacioni për ndotjen enorme të propozuar nga VMRO-DPMNE si dhe raporti vjetor për punën e Këshillit të prokurorëve publik.

Në rend dite po ashtu janë edhe ligje të tjera si Ligji për gjykatat, kundërvajtje, Këshillin Gjyqësor si dhe ligje të tjera, ndër të cilat edhe ai për tatimin e fitimit. Gjatë ditës do të zhvillohet edhe seanca e 71 ku do të kalojnë ligje të sferës ekonomike.