Ishte viti 1874 kur Kosova është bërë me linjën e parë hekurudhore.

Të gjitha paisjet të cilat janë përdorur nga ai vit janë të ruajtura në muzeun e hekurudhave të Kosovës

Udhëheqësi i sindikatës së hekurudhave të Kosovës ka thënë se ky muze ka për qëllim të ruaj në një vend të gjitha pjesët e transportit të atëhershëm.