Veturat dhe motoçikletat kanë të drejtë të qarkullojnë në Çarshi vetëm për qëllime afariste edhe atë nga ora 06:00 – 09:00. Nëse shkelet ky orar, do të gjobiteni.