Emri i ri i Republikës së Maqedonisë së Veriut filloi ta përdorë edhe enciklopedia globale e internetit Wikipedia.

Në informacionet për vendin e Wikipedisë në gjuhën angleze, franceze, në greke dhe në shumë gjithë të tjera botërore është theksuar se emri i ri i Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Theksohet edhe shpjegimi se kjo është bërë me Marrëveshjen e Prespës, me të cilën iu dha fund kontestit 27 vjeçar për emrin midis Shkupit dhe Athinës.