Republika e Maqedonisë posedon  6.9 rezerva të arit, Shqipëria 1.6 tonë, ndërsa Kosova nuk ka fare rezerva të arit.

Sipas të dhënave më të reja zyrtare për vitin 2018, në Ballkanin Perëndimor më shumë rezerva të arit ka Serbia 19.8 tonë, ndërsa Bosnja e Hercegovina ka 3 tonë.

Ndërkaq, Mali i Zi edhe pse ka 1.09 tonë rezerva ari, të njëjtat nuk mund ti shfrytëzon për arsye se ato janë peng për një kredi të marrë në Credit Suisse Bank.