Në qytetin e Shkupit sot gjithashtu mbahet edhe një marsh paralel kundër paradës së komunitetit LGBTI. Marshi udhëhiqet nga metropoliti Agatangel, ndërsa promovon vlerat tradicionale të familjes.

Qëllimi i kësaj ngjarjeje, sipas thirrjeve publike, është të tregojë të vërtetën rreth asaj se çka është martesa, familja dhe gjinia, dhe si ato kontribuojnë në jetë.