Gjendja me koronavirusin sivjet ka qenë arsyeja për herë të parë Panairi i librit të mbahet në ambient të hapur.

Organizatorët që për herë të parë përballen me këtë lloj krize nuk ka qenë e lehtë të organizojnë Panair njëjavor me faktin se nuk kanë pritur që vizitueshmëria të jetë e madhe.

Megjithatë vizitorët janë paraqitur në numër të kënaqshëm dhe maksimalisht kanë respektuar masat e mbrojtjes nga virusi.

Në hyrjen e Panairit të gjithë që hyjnë brenda së pari ju matet temperatura e trupit, ndërsa janë vendosur edhe mjete për dezinfektim.