Në Maqedoninë e Veriut janë rreth 1000 persona të pa evidentuar që nuk egzistojnë në asnjë regjistër shtetëror.
Ata nuk mund të realizojnë asnjë të drejtë të garantuar sic është arsimimi, punësimi, mbrojtja sociale e shëndetësore.

Nga Ministria e Drejtësisë thonë që ky numër mund të jetë edhe më mi madhë, ndërsa bëjnë të ditur se po punohet për të gjetur zgjidhje ligjore në këtë drejtim.

Avokati i Popullit ka kërkuar që sa më shpejtë të miratohet Ligji për persona pa status të rregulluar.