Votimi në Australi përfundoi. Në dy vendvotimet në Australi, nga 175 votues të regjistruar, votuan vetëm 13 votues. Në Melburn, nga gjithsej 104 votues të regjistruar, votuan vetëm 7 prej tyre, ndërsa në Kanbera, nga 71 të regjistruar, vetëm 6 persona votuan.

Krahasuar me zgjedhjet parlamentare, në Australi jehona e votuesve ishte 47,26% nga numri i votuesve të paraqitur për votim.