Qytetarët që kanë fituar të ardhura në vitin 2018 kanë një afat deri në fund të këtij muaji, respektivisht deri më 31 maj për të bërë një pasqyrë të Raportit Tatimor Vjetor të Para-Regjistruar të dorëzuar në mënyrë elektronike nga Zyra e të Ardhurave Publike.

Sistemi elektronik i Zyrës së të Ardhurave Publike ka regjistruar mbi 680 mijë obligacione tatimore që gjeneruan të ardhura gjatë vitit 2018. Ata duhet të kontrollojnë profilin e tyre të përdoruesit për të dërguar një aplikacion vjetor të përditësuar dhe të konfirmojnë ose bashkërendojnë atë.
Nga DAP për MIA-n informojnë se nga 1 qershori, raportimet vjetore tatimore do të marrin statusin e raporteve përfundimtare tatimore, në përputhje me statusin e fundit të Aplikacionit Vjetor të Taksave, të korrigjuara ose të konfirmuara.

“Gjithashtu nga data 1 Qershor 2019 do të konfirmohen zyrtarisht dhe deklaratat vjetore tatimore që nuk janë konfirmuar ose korrigjuar nga qytetarët”, shpjegojnë nga DAP.
Prandaj, shtojnë se raporti vjetor i tatimit që qytetari ka korrigjuar dhe ka marrë statusin e kthimit të tatimit përfundimtar duhet të aprovohet nga një zyrtar i Zyrës së të Ardhurave Publike. Nëse zyrtari nuk e miraton kërkesën, thonë ata, ata do të marrin vendimin për përcaktimin e tatimit mbi të ardhurat personale për 2018.

Nga DAP theksojnë se qytetarët që kanë nevojë për ndihmë në korrigjimin e Raporteve Vjetore të përfunduara mund të kontaktojnë në qendrën e kontaktit me numrat e telefonit 0800 33 000 dhe 02/3253 200.

Në të njëjtën kohë, ata u bëjnë thirrje qytetarëve të cilët kanë fituar të ardhura dhe ende nuk janë regjistruar në sistemin e taksave elektronike, këtë ta bëjnë në afatin më të shkurtër të mundshëm.