Koordinatorët nacional për menaxhimin e kufirit të Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Kosovës, Vladimir Pivovarov dhe Isa Xhemajlaj sot do të nënshkruajnë një memorandum bashkëpunimi.

Ky memorandum synon të forcojë bashkëpunimin në fushën e menaxhimit të integruar të kufijve.