Avokati i të akuzuarit Lupço shfërgovski, duke u thirrur në të drejtën ndërkombëtare dhe praktikës gjyqëosore europiane, nga Gjykata kërkoi që opinioni të përjashtohet nga seancat

Shkaku është që incizimet që sot do të dëgjohen në sallë kanë përmbajtje të jetës private të të akuzuarit Sasho Mijallkov dhe bashkëbiseduesit të tij.

“Edhe skaj kërkesës, megjithatë gjykata nuk e pranoi të njejtën dhe “bombat” do të dëgjohen në prezencë të opinionit.