Pakoja e tretë e masave ekonomike të Qeverisë do të mundësojë ringjalljen e ekonomisë vendase përmes mbështetjes direkte të qytetarëve dhe ekonomisë.

➡️Këto janë masa për një ekonomi të re të zhvilluar të Maqedonisë së Veriut, përmes së cilës ne do të rrisim konsumin dhe do të stimulojmë mbrojtjen, promovimin dhe rritjen e furnizimit të brendshëm ekonomik.

➡️Vlera totale e masave nga pakoja e parë dhe e dytë e masave ekonomike përfshinin shumën prej 200 deri 250 milion euro ose 2% të PBB-së. Grupi i tretë i masave do të arrijë në 355 milion euro.
Investimi i përgjithshëm në ekonominë e re të zhvilluar vendase, tre pakot e masave arrijnë në ❗️550 milion euro ose 5 deri në 5.5% të PBB-së dhe do të mbulojnë 730,000 konsumatorë.
Masat ndahen në tre pako:

✅ KARTELA PËR PAGESË PËR QYTETARËT – PËR KONSUM MË TË MADH DHE PËR ZHVILLIMIN E AKTIVITETEVE EKONOMIKE VENDORE

✅ MBËSHTETJE DIREKTE PËR EKONOMINË E VENDIT – INOVACION DHE ZHVILLIM PËR RUAJTJEN E VENDEVE TË PËRHERSHME SI DHE VENDEVE TË REJA TË PUNËS

✅ MBËSHTETJE PËR BUJQIT -TË ARDHURA TË REJA NGA TOKA PJELLORE E MAQEDONISË