“Politikat ekonomike të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut vazhdojnë të japin rezultate.

Prodhimi Bruto Vendor shënoi rritje prej 3,6% në tremujorin e tretë të këtij viti kurse shkalla e papunësisë ra në 17,1%.

Vazhdojmë me masa për të përmirësuar standardin e jetesës së qytetarëve.” – thotë Bekteshi