Ministri për vetëqeverisje lokale, Suhejl Fazliu, sot në Berovë do të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit për zhvillim të Rajonit planorë Lindor.

Në seancë do të marrin pjesë kryetarët e komunave të rajonit Lindor, anëtarë të Këshillit, si dhe përfaqësuesja e përhershme e UNDP-së, Louisa Vinton. Në rend dite është realizimi i projekteve të financuara nga buxheti i shtetit dhe nga mbështetja e donatorëve.