Ministri për vetëqeverisje lokale Suhejl Fazliu vizitoi Parkun teknologjik i cili vepron në kuadër të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë.

Paraprakisht, ministri u takua me rektorin e këtij universiteti, z. Abdulmenaf Bexheti me të cilin shkëmbyen informacione për thellimin e bashkëpunimit të ndërsjellë me qëllim të vënies në funksion të mundësive dhe njohurive shkencore të stafit akademik në shërbim të
zhvillimit ekonomik, përmirësimin e kapaciteteve institucionale si në rrafshin nacional ashtu edhe në atë lokal.