Ministri i Ambientit Jetësorë dhe Planifikimit Hapsinor, Naser Nuredini së bashku me ministrin e punëve të brendshme Oliver Spasovski dhe ministrin e bujqësisë, Trajan Dimkovski do të realizojnë takim me përfaqësuesit e këshillit të isnspektimit , drejtorët e inspektoriateve dhe inspektorët komunal.Takimi mbahet në qeverinë e RMV-së.