Ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Goran Sugareski sot do të bëjë kontroll në rikonstruimin e linjave të ujësjellësit dhe kanalizimit në Veles.

Në kontroll, Sugareski do të shoqërohet nga kryetari i Komunës së Velesit, Ace Kocevski