Sot Ministri per Investime per ndermarrje vendore Hisen Xhemaili,
do te mer pjese ne aktivitete te shumpritura:

Ora 11.30 në punimet e rrugës Industiale në Tetovë

Ora 13.00 në projektin e Sistemit për Ujitje Raven-Reҫic

Ora 14.00 në promovimin e rrugës Sellarcë- Bogovinjë komuna e Bogovinës