Me 64 vota “pro”, 14 “kundër” dhe 2 “të përmbajtur” sot deputetët miratuan edhe draft-amendamentin e tretë për ndryshimet kushtetuese.

Me këtë amendament Maqedonia garanton sovranitetin dhe integritetin territorial të shteteve fqinje.

Mbetet të miratohet vetëm edhe një amendament, për të cilin deputetët mund të debatojnë më së shumti tre ditë.

Dje deputetët miratuan draft-amedamentet për ndryshimin e emrit të shtetit dhe futjen e Marrëveshjes së Ohrit në preambulën e Kushtetutës.

Draft-amendamentet gjenden në fazën e dytë, ku nevojitet shumicë e thjeshtë prej 61 deputetëve, ndërsa duhet përfundimisht të miratohen me dy të tretat e votave të deputetëve, gjegjësisht së paku 80 vota në Kuvend.