Në aksin rrugor nga fshati Lisec në drejtim të Kodrës së Diellit pasdite ka mjegull për shkak të së ciklës dukshmëria është ulur deri në 50 metra, informon Ndërmarrja Publike “Rrugët e Maqedonisë”.

Na akset e tjera rrugore në shtet trafiku po zhvillohet rrjedhshëm në vende-vende të rrugë të lagështa.