Sot, Projektligji për shpalljen e një pjese të Malit Sharr një zonë të mbrojtur në kategorinë II – park kombëtar hyri në procedurë parlamentare.

„Me kënaqësi dëshiroj të informoj publikun se Projektligji për shpalljen e një pjese të Malit Sharr për zonë të mbrojtur në kategorinë II – Park kombëtar, kaloi leximin e parë në komitetin amë në Kuvend me një mbështetje të madhe unanime të deputetëve, me 10 vota për dhe asnjë votë kundër.
Shpresoj që debati parlamentar do të vazhdojë të jetë konstruktiv në mënyrë që të miratohet Ligji sa më shpejt të jetë e mundur“- theksoi Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Naser Nuredini.