Departamenti i Kontrollit të Brendshëm, hetimet penale dhe standardet profesionale në bashkëpunim me policinë e trafikut dhe Inspektoratin Shtetëror Transportit të ditës 22.02.2019 në periudhën nga 15.00 në 18.00 nga ana e pagesave rrugore në Republikën e Maqedonisë Veriore auditojmë se Shoferët abuzuar ID zyrtare dhe kështu në mënyrë që të shmanget pagesa e tarifave të taksave.

Nga kontrolli u konstatua se 31 shoferët vepruar në kundërshtim me ligjin, nga të cilët nëntë punonjësit e MPB, 22 drejtuesit e automjeteve janë civilë të cilët kanë shmangur pagesat e taksës, ku nga inspektorat e transportit janë shqiptuar gjoba që arrijnë nga 200 euro.

Kundër policëve të cilët abuzuar kartat e tyre zyrtare të identifikimit do të jetë një procedurë për përcaktimin e përgjegjësisë disiplinore.