Zhvillimi i fëmijërisë së hershme është vendimtar për zhvillimin e mëtejshëm të çdo fëmije. Që të themi se arsimi në një vend është cilësorë, ne duhet të kemi çerdhe si bazë, tha ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Mila Carovska në hapjen e objektit të ri “Detelinka” në çerdhen “Goce Dellçev” në Probishtip.

Qëllimi dhe angazhimi, theksoi ajo, është që përfshirja fëmijëve në arsimin parashkollor të rritet me 50 për qind. Ai theksoi se 23 ndërtesa të reja janë ndërtuar në vitin e kaluar dhe se për këtë vit janë ndarë buxhet për 300% më shumë për këtë qëllim.

Objekti i ri “Detelinka” do të strehojë deri në 40 fëmijë të moshave nga dy deri në gjashtë vjet, duke rritur kapacitetin e çerdhes nga 422 në 462 fëmijë. Çerdhja e re ka një sipërfaqe totale prej 290 metra katrorë dhe për ndërtimin dhe pajisjen e saj MPPS-së ka ndarë rreth 5.7 milion denarë nga buxheti i saj.

Me qëllim të rritjes së kapaciteteve në arsimin parashkollor, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale së bashku me Ministrinë e Financave ka një program të veçantë me Bankën Botërore në vlerë prej rreth 15 milionë euro dhe se janë dedikuar për çerdhet e reja.