Shumë njerëz thonë se lodhjet dhe të gjitha dhimbjet largohen kur je me familjen tënde.

Familja për shumë kë është njëra nga gjërat më të rëndësishme në jetë, ata persona i kushtojnë shumë rëndësi familjes së tyre.

Sipas Bright Side 90 për qind e kujtimeve më të mira janë të lidhura apo kanë të bëjnë me familjen tuaj.
Shumë fëmijë janë të lumtur kur prindërit e tyre shërohen, disa ndjehen shumë mirë kur u vjen për herë të parë fëmija në jetë.

Po ashtu disa persona në të njëjtën kohë janë në gjendje të qajnë dhe të qeshin kur shohin pas një kohe njërin nga familjarët e tyre.
Kështu Bright Side ka përzgjedhur disa fotografi të cilat e dëshmojnë se familja është e veçantë: