Ndërpritet votimi në fshatin Gërçec të komunës së Sarajit në vend votimin 2436, për shkak të mungesës së 13 fletëvotime.