Sektori për punë të brendshëm në Kumanovë ka ngritur padi penale kundër P.P.(56) nga Shtipi për kryerjen e veprës penale “keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe autorizimeve”.

Me 16.01.2017 i padituri, si një drejtor falimentimi i një firme në Kumanovë ka kryer shitjen e një kiosku që ka qenë në proces falimentimi dhe nuk ka evidentuar masën falimentuese të firmës në Kumanovë, me çka i njëjti në mënyrë të paligjshme ka përfituar 41.300 denar.