Gjatë fundjavës do të shqyrtohen draft-amendamentet e mbetura për ndryshimet kushtetuese. Shërbimet e ligjvënësit konfirmojnë se kjo bëhet me qëllim që sa më shpejtë të shqyrtohen draftet dhe tekstet të vihen në debat publik.