Në kuvend po zhvillohet intervista e kandidatëve të paraqitur për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit.

Janë paraqitur gjithsej 80 kandidatë, 22 prej tyre nuk i kanë përmbushur kushtet, ndërsa një është tërhequr.

Intervistën po e mbanë Komisioni përzgjedhjes i kryesuar nga Muhamed Zeqiri, ndërsa po mbahet në një seancë të Komisionit Parlamentar për çështjet zgjedhore dhe emërimeve.