Ekipet e NP ,,Higjiena komunale” – Shkup, në komunat e Çairit, Butelit, Sarajit dhe Shuto Orizares ka realizuar aksion të përgjithshëm për pastrimin gjatë të cilit u bë fshirje dhe larje manuale dhe mekanike e bulevardeve dhe rrugëve.

Në kuadër të aksionit u hoqën afërsisht 50 metër kub mbetje nga deponitë e egra,

Ekipet e kësaj ndërmarrje realizuan edhe larje manuale të xhamive më të mëdha të në komunën e Çairit