Maqedonia në tetor të këtij viti gjithsej kanë konsumuar 591.053 megavatë orë energji elektrike, 24.647 milionë metër kubë normalë gaz natyror, 445.569 tonë thëngjill dhe 86.648 produkte të naftës.

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, 78,2 për qind nga energjia e konsumuar është nga prodhimi vendor, ndërsa 94,3 për qind nga gjithsej thëngjill i harxhuar është përdorë për prodhimin e energjisë.