Nëndega Shkup Veri , pjesë e 5 nëndegëve të degës Butel zgjodhi kryetarin dhe kryesinë e saj.
Për kryetar kjo nëndegë me shumicë votash zgjodhi Nehat Huseinin.

Për anëtarë të degës u zgjodhën dr. Arian Daci, Rijad Alimi dhe Ajla Fetai.

Kryesia e kësaj nëndege numëron 17 anëtarë. Së shpejti kjo nëndegë do të zgjedhë edhe kryesinë e saj të ngushtë.