Nëngrupi për pajtim në Kuvend takohet sot për të shqyrtuar tekstin e draft-ligjit për amnistinë e 27 prillit.

Në rast drafti miratohet, nesër i njëjti do të shqyrtohet në nivel të trupit ndërpartiak për pajtim she integrim në Kuvend.