Në rrugën e shpejtë Prilep – Gradsko, aksi Farish – Drenovë, nesër për shkak të punëve ndërtimore do të ketë ndërprerje në komunikacion.

Ndërprerjet do të fillojnë në orën 9:00 dhe 11:00 dhe do të zgjasin rreth 30 – 40 minuta. Pas orës 11:45 komunikacioni do tëp normalizohet.