Një pjesë e komunave Qendër dhe Saraj nesër paradite do të mbeten pa energji elektrike për shkak intervenimeve teknike në rrjetin distribues, kumton QRMK.

Shfrytëzuesit nga rrugët “Kiro Gavrilovski” dhe “Sllave Dellovski”, si dhe një pjesë e “Elise Popovski Marko” në Qendër nuk do të kenë energji elektrike prej orës 08:30 deri në orën 14:30, ndërsa shfrytëzuesit nga ndërtesa e Komunës dhe një pjesë e rrugës “1” në fshatin Saraj nuk do të kenë energji elektrike prej orës 09:00 deri në orën 14:00.