Neser ora 11 në sallën e Qeverisë në Kuvend, Talat Xheferi do të takohet me nën kryetarët e Kuvendit koordinatorët e grupeve parlamentare politike, dhe përfaqësuesit e partive politike që nuk janë të organizuara në grupe parlamentare me qëllim formimin e :

“Trupi parlamentar ndër-partiak për pajtim dhe integrim”.