Ngjarje humanitare të titulluar “Humanitet në vepër” do të mbahet sot në restorantin “Ambrella” të organizuar nga Olimpistët e veçantë të Maqedonisë dhe Fakultetit Filozofik në Shkup.

Ngjarja është pjesë e serisë së ngjarjeve që do të organizohen gjatë vitit me qëllim që të ngritet përgjegjësia shoqërore e institucioneve dhe sektorit privat për fëmijët me nevoja të veçanta.

Mjetet e mbledhura do të destinohen për blerjen e materialeve didaktike për punë me fëmijët me nevoja të veçanta në kopshtet në komunën e Butelit. Për atë qëllim, në hyrje të restorantit do të vendoset një kuti për donacione, ndërsa 20 për qind e mjeteve të tërësishme gjatë ngjarjes, do të destinohen për blerje të materialeve didaktike. .