Ndërmarrja publike “Ujësjellësi dhe kanalizimi” njofton se sot një pjesë e komënës së Çairit do të mbeten pa ujë prej orës 9:30 deri në sanimin e problemit.

“Ju njoftojmë se më 25.11.2018, për shkak të një defekti f-100mm në rrugën Vukovarska 13, furnizimi me ujë do të ndërpritet për shfrytëzuesit e të njëjtës rrugë dhe rrugës Strumica nga ora 09:30 deri sa të sanohet problemi”- thuhet në njoftim e NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi”.