Ish-kryeministri i arratisur Nikolla Gruevski para martesës së dytë me gruan e tanishme Borkica, ai ka qenë një lidhje bashkëshortore me Suzana Arbutina, specialiste e mjekësisë. Martesa e tyre ka zgjatur derisa ka qenë ministër i financave në periudhën e fillim viteve dymijë.

Opinioni shumë pak di për të, por ajo është specialiste e njohur në Klinikën për Pulmologji në Shkup. Në vitin 2014 i ishte bashkëngjitur protestës së mjekëve kundër qeverisjes së asaj kohe.