NP ,,Higjiena komunale” – Shkup realizon aktivitete edukative në lokacionet ku vazhdimisht krijohen deponi të mëdha, si rezultat i hedhjes së parregullt të mbetjeve nga ana e qytetarëve.
Në rrugën Dimo Haxhi Dimov, në komunën Kisella Vodë, të punësuarit në Eko-patrullë dhe departamentet për Edukim, Cilësi dhe zhvillim si dhe Përgjegjësi profesionale të NP ,,Higjiena komunale” – Shkup, sot realizuan aksione edukative për veprim të drejtë dhe të ndërgjegjshëm me mbetjet.

Qytetarët u edukuan se sipas Ligjit për pastërti publike, mbetjet nuk lejohet të hidhen në sipërfaqet publike dhe u informuan për mundësin që pajisjet elektrike dhe elektronike si dhe mobiliet e vjetruara mund t’i deponojnë pa pagesë në qendrat për selektim të mbetjeve në Karposh dhe Vardarishte.