NP Higjiena Komunale – Shkup vazhdon me larjen makinerike të përditshme të bulevardeve dhe rrugëve në qytetin tonë. Sot atë e bëmë në një mënyrë më ndryshe. Çdoherë në shërbim të qytetarëve, për të mirën tonë!