Për aplikimin e ngjyrës së bardhë në rrugët magjistrale dhe rajonale, ndërmarrja private “Makedonija pat” ose ndryshe “Rrugët e Maqedonisë” do të shpenzojë rreth gjysmë milioni euro.

Nuk dihet se sa kilometra rrugë duhet të rregullohen me sinjalizimin horizontal sipas kontratës, me të cilën kompania publike “Makedonija Pat” do ti paguajë 481,000 euro (pa TVSH) kompanisë me bazë në Shkup “Krafting Group”.