Në kuadër të vizitës në Bruksel, të Sheft tëi diplomacisë Bujar OSmani dhe Zv/ kryeminsitrit për çështje evripiane Nikolal DImitrov realizuan takim me  Komisionerin Evropian për Menaxhimin e Krizave, Janez Lenarčič.Osmani në fejsbuk shkruan se në takim është potencuar rëndësia e procesit të imunizimit, në veçanti aspektin e nevojës për koordinim të përbashkët mes BE-së dhe vendeve të rajonit.

‘Brifuam për masat dhe aktivitetet e Qeverisë në drejtim të ballafaqimit me krizën e shkaktuar nga pandemia. Potencuam rëndësinë e procesit të imunizimit, në veçanti aspektin e nevojës për koordinim të përbashkët mes BE-së dhe vendeve të rajonit, që duhet të mundësojë qasje përkatëse deri te vaksinat për Ballkanin Perëndimor, si një mënyrë e drejtë për lëvizje të pandemisë drejt përfundimit të saj’- thotë Osmani.