Në letër ende nuk e kemi parë metodologjinë e re për negociata inkuadruese me BE-në e cila duhet të sillet, por sipas asaj që më gjërë na e arsyetoi eurokomisari për zgjerim Oliver Varheji, ajo tingëllon inkurajuese, deklaroi zëvendëskryeministri për Çështje Evropiane Bujar Osmani.

“E para është se procesi përfundon me anëtarësimin në BE edhe pse ne dorëzojmë edhe BE-ja do të bëjë atë. E dyta është menaxhimi politik me procesin, tashmë nga një burokraci-administrative, që do të thotë se ne do të marrim pjesë në trupat e punës të Unionit dhe para anëtarësimit. Dhe e treta është dinamizëm, që do të thotë se shpejtësia e negociatave do të imponohet vetëm nga shpejtësia të cilën ne do ta imponojmë”, theksoi Osmani në intervistë për “360 shkallë”.

Ai theksoi se sipas njohurive në propozimin parashikohet kapitujt të grupohen në grumbullime, nga disa kapituj të ngjashëm në një grumbullim.

“Për momentin kur të arrihet nivel i lartë i harmonizimit hapet një grupim, ndërsa në atë moment hapen edhe të gjithë kapitujt në suaza të grupimit, me mundësi që për një vit të mbyllen të gjithë kapitujt e grupimit përderisa dinamika është e mirë”, theksoi Osmani.

Megjithatë, sipas zëvendëskryeministrit për Eurointegrime, me siguri ende debatohet rreth çështjes nëse së pari duhet të mbyllet një grupim që të hapet tjetri.

“Vetë fakti që njëra nga parimet është dinamizmi, jep inkurajim se procesi mund të përshpejtohet përderisa ne tregojmë vullnet për atë”; potencon Osmani