Pa energji elektrike nesër nga pra 8.00 e deri në orën 10.00 do të jenë konsumatorët e një pjesë të rrugëve “Ganço Haxhipanzov” dhe “Kapishtec” në Komunën Qendër.

Siç informon Qendra Rajonale për Menaxhim me kriza të Qytetit të Shkupit, për shkak të ndërhyrjeve teknike në rrjetin elektro-shpërndarës, pa energji elektrike nga ora 8.00 e deri në 15.30 do të mbesin edhe konsumatorët e rrugëve “Debarca” nr. 46, Bunjakovec, në Komunën Qendër.

Pa energji elektrike nga ora 10.00 e deri në 12.00 do të jenë konsumatorët e rrugës “Kapishtec”, në Komunën Qendër.

Nga ora 9.00 e deri në 12.00 nesër pa energji elektrike do të jenë konsumatorët e një pjese të rrugës “Andon Dukov”, një pjesë e rrugës “505” dhe një pjesë e rrugës “5-7”, përballë “Qendrës për Gjuhë të Huaja”, rruga “Orce Nikoloov” nga 150 e deri në 160 (numrat çift), përballë “Qendrës për Gjuhë të Huaja”, një pjesë e rrugës “Dragan Gjakonovski Shpato”, kafeneja “Poshta”, në komunën Qendër.