Për shkak të ndërhyrjeve teknike në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike, pjesë të rrugëve “Kemal Sejfula” dhe “Xhon Kenedi” në komunën e Çairit do të jenë pa energji elektrike sot prej orës 08:00 deri në orën 15:00, ndërsa prej orës 09:00 deri në ora 11:00 një pjesë e rrugës “Maleshevska” në vendbanimin Draçevë.

Sipas informacionit nga EVN Maqedoni, prej orës 09:00 deri në orën 14:00 nuk do të kenë energji elektrike konsumatorët nga rruga “Kozle”, nënrruga nr. 1 dhe prej orës 10:30 deri në 13:30 rruga “Bukuresht” nga nr. 97 deri nr. 115 dhe rruga “Pragë” nga nr. 44 deri nr. 78 në komunën e Karposhit.

Prej orës 11:00 deri në 13:00, sot do të jetë pa energji elektrike edhe një pjesë e rrugës “12” në Sonje të Poshtme.

Sipas informacioneve nga “Ujësjellësi dhe Kanalizimi”, sot në ora 9:30 konsumatorët nga vendbanimi Usje do të jenë pa ujë për shkak të aktiviteteve në kyçjen në rrjetin e ujësjellësit me diametër f-150 mm në rr. “Boris Trajkovski”