Për shkak rikonstruimit të tubës së ujësjellësit fi 150 mm në rrugën Kuzman Shapkarev, nesër pa ujë do të jenë konsumatorët nga rruga e njëjtë si dhe rruga Beas Kule, “Gostivasrska” dhe Anastans Kocarev , të gjitha në Komunën Gjorçe Petrov.

Siç kumton QRMK Shkup, pas njoftimit të marrë nga NP Ujësjellësi dhe Kanalizim, ndërprerja e furnizimit me ujë do të zgjas prej orës 9:00 deri në përfundimin e punëve.

evn