Në sot hyn në fuqi paga minimale e përcaktuar me ligj. Punëdhënësit obligohen punonjësve të tyre t’iu japin rrogë 14.500 denarë në periudhën e ardhshme.

DAP pret qytetarët të denoncojnë nëse vërejnë abuzime gjatë pagesës së pagës minimale. Denoncimet do të paraqiten pranë Inspektoratit të punës, që në terren duhet të kontrollojë nëse ligji respektohet.